PREPORUKA ZA NASTAVAK TRENAŽNOG PROCESA

11

May

PREPORUKA ZA NASTAVAK TRENAŽNOG PROCESA

Poštovani članovi, sportisti i rekreativci u prilogu se nalaze preporuke za nastavak trenažnog procesa izdatog od Ministarstva omladine i sporta.Preporuka